Τι είναι οι οδοντικές φλεγμονές και πότε παρουσιάζονται;